நான்காவது முறையாக, அதுவும் திருமணம் ஆன கையேடு தல படத்தில் நடிக்கும் யோகம்… யோகிக்கு கிடைத்திருப்பது அவரது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.